English

Consumint productes ecològics contribuïm a construir una societat més equilibrada, que aposta per les persones i no per les grans companyies multinacionals, que es preocupa per reduir l'impacte ambiental de la producció i que sobretot aposta per una producció d'aliments més ètica i racional

L'agricultura ecològica és un sistema que busca l'autonomia de l'agricultor, basada en la utilització òptima dels recursos naturals, sense emprar productes químics de síntesi, o organismes genèticament modificats (OGMs)-ni com a fertilitzants ni per combatre les plagues-, aconseguint així obtenir aliments ECOLÒGICS al mateix temps que es conserva la fertilitat de la terra i es respecta el medi ambient. Tot això de manera sostenible i equilibrada.

Els principals objectius de l'agricultura ecològica són:
 • Treballar amb els ecosistemes de forma integrada, mantenir i millorar la fertilitat dels sòls
 • Produir aliments més rics, de més qualitat nutricional i lliures de residus químics
 • Utilitzar el major nombre de recursos renovables i locals 
 • Mantenir la diversitat genètica del sistema i del seu entorn
 • Evitar la contaminació com a resultat de les tècniques agràries
 • Permetre que els agricultors realitzin el seu treball de forma saludable

¿Per què ECO?

En aquest vídeo dos professors de la Universitat de Sevilla expliquen els avantatges socials, ambientals i alimentàries de l'agricultura ecològica.

Per què una fruita o verdura ecològica és diferent d'una convencional? Les varietats produeixen menys i creixen més a poc a poc perquè se'ls afegeixen menys additius, però estan més ben adaptades al lloc on hi ha la granja, tenen més gust, més aroma i la seva producció està millor integrada en l'ecosistema on es produeix. Consumint productes locals ajudem a un consum més responsable i coherent.

Los productos ecológicos tienen MEJOR CALIDAD gustativa y nutricional.

María Dolores Raigón Jiménez, Catedràtica de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrícola de la Universitat Politècnica de València i experta en productes ecològics, detalla les principals qualitats dels aliments de producció ecològica. Durada total: 31 '01'

Parte 1/4 de la conferencia

Raons per les quals els aliments ecològics tenen major contingut de nutrients i més qualitat alimentària

Parte 2/4 de la conferencia

Raons per les quals els aliments ecològics tenen major contingut de nutrients i més qualitat alimentària. Per que la producció ECO és una solució.

Parte 3/4 de la conferencia

Per que la producció ECO és una solució. Els ous ecològics tenen més proteïna i millor perfil gras que els convencionals.

Parte 4/4 de la conferencia

Per que la producció ECO és una solució. Els ous ecològics tenen més proteïna i millor perfil gras que els convencionals.

Al llarg dels últims any s'ha fet més fàcil disposar de tot tipus d'aliments en qualsevol moment d'any, però la qualitat nutricional i gustativa dels aliments s'ha reduït a causa de diversos motius ... (resum aprox. de la ponència de la Dra.Raigón)La qualitat nutricional i de sabor dels ous ecològics és superior que la dels convencionals. Els ous convencionals són produïts per gallines engabiades, no fan exercici i són alimentades per optimitzar al màxim la seva producció. Com indica la profesorara de la Universitat de València per exemple s'usen additius com les cantaxantinas per donar-los un color taronja "més sa", tot i tenir aquest additiu un risc acumulatiu de produir ceguesa nocturna. Els ous ecològics són produïts darrere gallines en llibertat, feliços i sense pressions productives que els causin estres, per això els seus ous tenen millor sabor, més proteïna, millor perfil gras i són més frescos si es comercialitzen a curta distància. Les gallines ressò picotegen al pasturar vegetals i les seves restes de manera que el color del rovell és d'origen natural i sa.

--> Veure un article científic de la Universitat de València on

es comparen els dos tipus d'ousL'agricultura convencional intensiva porta a empobriment i desequilibri de sòls, amb grans aportacions de sals però amb molt poca cura per aportar matèria orgànica que mantingui la qualitat biològica del sòl. L'agricultura ecològica integra més la ramaderia amb l'agricultura, mantenint la fertilitat del sòl mitjançant aportacions regulars i adequats de residus orgànics.En l'agricultura intensiva s'usen varietats híbrides, molt productives i de creixement ràpid, però que ens donen aliments menys saborosos i menys rics en nutrients. A més fan que es perdin nombroses varietats tradicionals perdent així una gran biodiversitat. L'agricultura eco fa servir en la mesura possible varietats locals millor adaptades que necessiten menys productes externs per la seva cura.La collita en verd de molts fruites i verdures implica recollir-les quan encara no tenen el màxim contingut de nutrients i encara no tenen el seu millor sabor i aroma. Està pràctica significa una pèrdua important de vitamines i altres nutrients orgànics i minerals. Si els productes ecològics són produïts prop del consumidor es cullen en el seu punt òptim de maduresa: més sabor, més aroma i més nutritius.L'enviament dels aliments a llarga distància produeix pèrdues de qualitat gustativa i nutricional per ser necessària la collita en verd i pel temps de transport, a més de ser necessaris més tractaments fitosanitaris perquè aguantin en transport. Els productes ECO han de ser de proximitat perquè siguin de la màxima qualitat, a més més proximitat significa menys consum energètic igual a menys contaminació i per tant menys empremta de carboni produïda.

 

En l'avicultura industrial a més de viure en condicions molt poc dignes les aus mengen només penso convencional, que és menys ric en nutrients i pot contenir més substàncies contaminants que l'ecològic. Les gallines ECO només mengen pinso 100% ecològic, més ric en nutrients i sense cap tipus d'additiu artificial. Aquest aliment fa que les gallines tinguin millor nutrició i que els ous siguin també de millor qualitat.

En agricultura convencional les fruites i verdures tenen major quantitat d'aigua, a causa del major ús de fertilitzants minerals i especialment de nitrogen nítric. Aquest és un altre motiu perquè la seva concentració de nutrients sigui menor. A més aquesta major quantitat d'aigua fa que es conservin pitjor i que siguin més vulnerables a malalties i plagues. En l'agricultura ecològica la planta és més robusca, creix més lenta i absorbeix menys aigua, sent més rica en nutrients i menys vulnerable.Els productes químics utilitzats per evitar malalties en plantes i animals tenen a llarg termini un risc de acumulation en humans d'efectes difícils de conèixer, sent prudent en general limitar el seu ús al màxim. En l'agricultura i ramaderia ecològica mitjançant l'ús de les plantes i animals més adequats i donant-los a aquests les millors condicions de vida possibles es redueix molt la incidència de problemes sanitaris que aquests apareixen es combaten amb sistemes menys agressius que els convencionals.

La producción ECOLÓGICA ayuda a una mayor ética en la producción de alimentos

 

La producció ecològica és més que un conjunt de tècniques de producció agrària i ramadera. La seva pràctica implica un canvi en el model social de producció i consum. Aquesta filosofia de producció és molt més que l'ús o no d'un determinat tipus de productes químics, el costat més important és la recerca d'una renovació en la relació entre el productor agrari i el consumidor dels seus productes.

La producció ECO comença per la gestió de la granja d'acord amb un estricte sentit ètic, on els animals tenen condicions dignes de vida (veure com viuen les nostres gallines) i la gestió agrària es fa de forma adequada per mantenir la seva sostenibilitat i amb un impacte ambiental mínim, sent granges perfectament integrades en l'entorn on es desenvolupen. Però la producció ecològica també ha de tenir impacte en la comercialització, les petites granges familiars permeten una producció local que ven els seus productes en les rodalies, el que significa menor contaminació per transport i crear riquesa a la regió propera fent més equilibrat el desenvolupament econòmic. En resum aquest sistema de producció busca "desindustrializar" la producció d'aliments, donant un sentit ètic i social a aquesta activitat tan important.

La producción ECOLÓGICA implica mejor conservación de nuestro MEDIO AMBIENTE NATURAL

press to zoom
ladybug
ladybug
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

 

La producció ecològica desenvolupada de forma adequada té importants avantatges mediambientals comparada amb les pràctiques convencionals. Les més importants són: •  Millor Conservació del Sòl. En l'agricultura ecològica els residus orgànics ramaders i agrícoles són una part fonamental del maneig de la fertilitat del sòl, especialment en aquelles granges on s'integra ramaderia i agricultura. La matèria orgànica aporta nutrients per als cultius però a més manté i millora l'estructura i la biologia del sòl.
 • No s'utilitzen productes sanitaris de síntesi química. En aquest àmbit el punt clau de l'agricultura i la ramaderia ECO és que a causa d'unes pràctiques de maneig adequades es redueix la incidència de malalties en cultius i animals. En l'avicultura ECO les gallines tenen una alimentació equilibrada i viuen en condicions que els permeten desenvolupar el seu comportament animal de forma totalment natural, així una millor salut permet reduir de forma dràstica la necessitat de medicaments o additius artificials.
 • Menor contaminació de sòl i aigües per l'ús massiu de fertilitzants i fitosanitaris. Les plantes absorbeixen nutrients (nitrogen, fòsfor, potassi ...), en l'agricultura convencional la incorporació al sòl d'aquests es fa com sals mentre que en l'agricultura ECO ve dels residus orgànics agroramaders aportats. L'addició com sals, sobretot en el cas del nitrogen, incrementa el risc de pèrdues en ser rentat del sòl i arribar a les aigües subterrànies i superficials, allà és perillós en ser consumit per animals i persones ia més causa l'anomenada eutrofització, que elimina una part important de la biodiversitat de rius i embassaments. També els residus orgànics poden causar contaminació, però bé manajedos són molt menys perillosos que les sals. Igualment els plaguicides o fitosanitaris aplicats de forma generalitzada en l'agricultura convencional tenen efectes acumulatius a terra i en el medi ambient, qüestió que no es produeix en l'agricultura ECO.
 •  L'agricultura i ramaderia ECO conviu en equlibrio amb l'entorn natural. En no utilitzar productes sanitaris agressius amb la fauna útil i en mantenir millor la vegetació natural es facilita la convivència de l'agricultura, la ramaderia i l'entorn natural, beneficiant tots d'aquesta convivència.
 • Menor consum d'energia. Els productes externs de sístesis (fertilitzants i fitosanitaris) són grans consumidors d'energia en la seva fabricació, la producció ECO no els utilitza i per això estalvia energia. A més com que es fomenta la venda dels productes a nivell local es redueix el en molts casos l'absurd consum de combustible en portar productes des de milers de quilòmetres quan es produeixen de agual o més qualitat al costat de casa.

Producció Ecològica

més Ètica, més Sostenible, més Justa

Producció certificada pel Consell Català de Producció Agrària Ecològica

Producció Ecològica Unió Europea